NYTT! Dato for når prisane aukar er flytta frå 1. mars til 1. april!

Reiser du på NORDLEK samen med familien?

Publisert:
10.7.24 12:19
Sist oppdatert:
10.7.24 12:18

Vi vil strekke oss langt for at småbarnsfamiliar skal kjenne seg velkommen på NORDLEK.

Har du med deg barn mellom ca. 5 og 12 år, så håper vi dei vil ta del i tilbodet som vi har planlagt for barn og familie. Vi trur at så lenge barna trivs, så vil også foreldra ha det bra. Vi legg derfor opp til at barna skal kunne treffe kvarandre, bli kjent og kanskje skaffe seg ein ny ven eller to.

Tysdag 16/7

Opningsdagenpå tysdag er det ingen spesielle programpostar for barn og unge. Alle ervelkomne på hovudarenaen og vi håper de vil nyte både velkomstkvelden og denspektakulære opningsseremonien. Her kan nokon og ein kvar la seg inspirere til å bli både dansarar og spelemenn.

Onsdag 17/7

Familieutflukttil Merdø 09-16

Onsdag inviterer vi på familieutflukt til Merdø. Merdø er ei øy like ut i Arendals skjergard.For å komme dit “mønstrar” ein på skipet Boy Leslie og segler ut på ei fin seglskute, eller ein kan ta ferja over og mønstre på skuta på heimvegen. Skuta tar maks 50 personar og er uansett ikkje stor nok for alle. Ho seglar fleire turar.

På Merdø er det lagt opp til fleire aktivitetar som ein deltek i lag med andre familiar.De kan leike på stranda og kose dykk i sola eller bli med på øyvandring.

Kjøp billettar til turen her.

 

Tidsskjema:

Kl 09.00           Boy Leslie siglar første tur

Kl 11.00             Boy Leslie siglar andre tur

Kl 10.00            Øyvandring

Kl 12-13           Felles dans og leik med levende musikk

Kl 13.30           Øyvandring

Kl 14.00           Boy Leslie siglar første tur heim

Kl 16.00            Boy Leslie siglar sistetur heim

 

Det er mogleg å få kjøpt mat på kafeen på Merdø, men de kan også ta med eigen mat omde heller vil det.

Ta gjerne med badetøy om de ønsker å bade!  

Det er viktig at alle barn som er med på turen har med seg ansvarlege vaksne.Arrangementskomiteen har invitert heile familien på tur – ingen barn kan reise aleine.

Om ein ikkje vil reise utanom turane med Boy Leslie, kan ein ta rutebåt som einbestiller her: https://www.merdoferga.no/

 

Torsdag 18/7 og Fredag 19/7

Torsdag og fredag er det full aktivitet på Kulturkammeret for barn og familie.Kulturkammeret er den gamle politistasjonen som ligg midt i Arendal sentrum. Politikammeret er omgjort til ei mangfaldig kulturarena med mange ulike rom somegner seg til ymse aktivitetar.

 

Her vildet bli leik og dans i “Hjertekammeret”, leia av danseleiarar frå heile Norden,og det blir instrumentverkstad i “Klangkammeret” med påfølgande øving i Bøljebandet. “Barnerommet” vil vere ope for dei som ikkje er så interessert i aktivitetane, og NORDLEKs handverkkurs som er opne for både barn og vaksne vil og vere i huset.

 

Barnerom på Hjertekammeret:

Torsdag:

Kl. 10 –11 Norsk dans og lek

Kl. 11 –12 Dansk dans og lek

Kl. 13 –14 Islandsk dans og lek

Kl. 14 –15 Svensk dans og lek

Kl. 15 –16 Finsk dans og lek

 

Fredag:

Kl. 10 –11 Suomi dans og lek

Kl. 11 –12 Svensk dans og lek

Kl. 13 –14 Teaterlek og impro med Trine Sjølyst

Kl. 14 –15 Lynkurs før barneleikfest

Kl. 16-18 Barneleikfest

 

Klangkammeret:

Torsdag:

Kl. 11 –14 Lage rytmeinstrument

Kl. 14 –16 Bøljebandøving

 

Fredag:

Kl. 14 –15.30 Bøljebandøving

 

Bøljeband

Trur duungane vil ha lyst til å spele til dans?

Alle somkan speler instrument kan hente ut note og lydfil på heimesida.

 

“Bøljeband-noter”

 

Om de har tid og høve til å øve før de reiser til Arendal, så er det flott. Om ikkje kande få bli med likevel. Her er det mogleg med lausstrengkomp eller andre alternative tilnærmingar til musikken.  

Spelar ikkje barnet ditt instrument til vanleg, men har likevel lyst til å spele til dans, så får dei lage artige rytmeinstrument på torsdag. Seinare får dei bli med i Bøljebandet som i praksis vil bli eit juniorspelmannslag med utvidarytmeseksjon og vaksen musikalsk støtte.  

 

Fredag 19/7

Barneleikfestkl. 16-18

Fredag eralle barn velkommen til barneleikfesten som blir leia av Trine Merete Sjølyst. Herblir det musikk og dans og moro. Bøljebandet får spele, og alle som vil kan danse. Det er planlagt servering på festen, så det er vikitg å gje beskjed til arrangøren om eventuelle matallergi.

 

Laurdag 20/7 og sundag21/7

Som opningsdagener også laurdagen ein dag da alle følgjer hovudprogrammet.

“Barnerommet”vil vere ope og tilgjengeleg om kvelden.

 

Barnerommet” med barneparkering på kveldstid:

Vi ønsker at barna blir med ute på dansearenaen så lenge dei ønsker det, men vi veit ogsåat mange av barna er med mor og far utan eigen interesse i aktivitetane. Dersomvi kan gjere livet litt enklare for dei små ved å ha eit rom å trekke seg tilbake på når folkemusikken og folkedansen blir i heftigaste laget, så er Barnerommet staden for dei.

 

Barnerommet “Glassburet” finn du i 2.etasje i Arendal Kulturhus.

Rommet er bemanna. Her finn ungane teiknesaker, perler, puslespel, kortstokk og makramé og anna ting som dei kan halde på med mens dei vaksne dansar. Her registrerast ungane inn med namn og nummer og dei skrivast ut når dei forlét rommet. Det skal og vere tilgjengelege madrassar som dei kan slappe av på om beina ikkje orker å bere dei lengre.

Språk

Vi veit at vi teoretisk sett skal forstå kvarandre i Norden. Fullt så enkelt er det likevel ikkje. Vi arbeider aktivtfor økt språkforståing i Norden og har sidan 2014 hatt uformelle språkambassadørar ute på arenaene som kan hjelpe til med tolking og auka forståing eksempelvis når nokre ikkje forstår beskjeder som blir gitt, instruksjonar eller i ein gryande dialog mellom to barn frå ulike land. Det erikkje alltid så mykje som skal til før barna lærer å knekke språkkoder som aukar språkforståinga.

Vi ønsker at flest mogleg unge og vaksne somer tospråklege, melder seg som frivillig språkambassadør. Du registrerer deg og kompetansen din, men du forpliktar deg ikkje til bestemte tider eller stader. Alle som registrerer seg som språkambassadør vil få meir informasjon når det nærmar seg, og ved ankomst.