NYTT! Dato for når prisane aukar er flytta frå 1. mars til 1. april!

Presse og media

Presseakkreditering

Me ønskjer både lokal, nasjonal og utanlandsk presse velkomen til NORDLEK2024. Ta kontakt med oddvar@nordlek2024.no for meir informasjon.

Logo

NORDLEK2024 logo
Hovudlogo til bruk på lys bakgrunn
Last ned PNGLast ned SVG
NORDLEK2024 logo
Hovudlogo til bruk på mørk bakgrunn
Last ned PNGLast ned SVG
NORDLEK2024 logo
Logovariant utan undertekst
Last ned PNGLast ned SVG
Logo NORDLEK 2024
Logovariant til bruk på blå bakgrunn
Last ned PNGLast ned SVG
NORDLEK2024 logo
Enkel logovariant til bruk på lys bakgrunn
Last ned PNGLast ned SVG
NORDLEK2024 logo
Enkel logovariant til bruk på mørk bakgrunn
Last ned PNGLast ned SVG

Fontar

Me brukar fontane DIN 2014 og DIN 2014 narrow. Desse finn du m.a. i Adobe Typekit.

Fargar

Hovudfargar

Djupt hav
#003c5f
Åmlifryns
#f20544
Svart stakk
#141318
Søljesølv
#f2f2f2

PROGRAMFARGAR

Hovudprog.
#d00439
Dans
#40baec
Musikk
#8edc7c
Song
#f9f871
Handverk
#fba58f
Barn og familie
#f1c9fd
Nordisk sommarleir
#7715ab
Admin.
#c4c4c4

Presentasjonar

Det har blitt laga ein generell presentasjon av NORDLEK 2024 som kan bli brukt på infomøte, festar og samlingar i lag og organisasjonar.

Det står ein del notat i presentasjonen som er synleg i Presentasjonsvisning. Desse bør ein evt. presantør lese på førehand.

Presentasjonen er ein PPSX-fil, ein presentasjons-fil. Den vil automatisk opne seg i fullskjerm-modus, og er ikkje redigerbar. Den er ca. 34,3mb stor, og kan difor ta litt tid å laste ned.

Last ned presentasjonen