NYTT! Dato for når prisane aukar er flytta frå 1. mars til 1. april!

Billettar og deltaking

Prisar, reglar og anna viktig informasjon

Festivalpass og dagspass

Kjøp billettar her

Festivalpass og dagspass

Festivalpasset gir deg tilgang til svært mange av arrangementa under NORDLEK 2024, og gjeld alle dagar. I programmet er det markert kva programpostar som er inkludert i festivalpasset.

Usikker om du er medlem eller ikkje? Sjå om du finn din medlemsorganisasjon i denne oversikta.

Bli frivillig! Frivillige får gratis dagspass og/eller festivalpass utfrå kor mange timar dei jobbar. Les meir her.

Medlem i Nordlek

Festivalpass vaksen: 2830 NOK

Festivalpass ungdom (13-26 år): 1415 NOK

Festivalpass barn (4-12 år): 725 NOK

Fesitvalpass småbarn (0-3 år): 0 NOK

Ikkje medlem i Nordlek

Festivalpass vaksen: 3330 NOK

Festivalpass ungdom (13-26 år): 1915 NOK

Festivalpass barn (4-12 år): 1225 NOK

Fesitvalpass småbarn (0-3 år): 0 NOK

Andre festivalpass

Festivalpass musikar: 1415 NOK
Vaksne over 26 som er med som musikar på stemnet.

Festivalpass bussjåfør: 0 NOK
Sjåførar for grupper som reiser til NORDLEK.

Festivalpass ledsager: 0 NOK
Må ha gyldig ledsagerbevis.

Dagspass

Dersom du berre deltek ein eller to dagar kan du kjøpe dagspass for dei dagane du deltek.

Dagspass vaksen medlem: 900 NOK pr. dag

Dagspass vaksen ikkje medlem: 1000 NOK pr. dag

Dagspass ungdom medlem (13-26 år): 500 NOK pr. dag

Dagspass ungdom ikkje medlem (13-26 år): 600 NOK pr. dag

Tilleggsaktivitetar

Utvalde konsertar og kurs må du betale for i tillegg til festivalpass/dagspass. Dette gjer du når du kjøpar billettar.

Dersom det er fleire billettar att til tilleggsaktivitetane 1. april vert desse lagt ope ut for sal til ein høgare pris. Det blir også mogleg å kjøpe eventuelle ledige konsertbillettar under stemnet.

Nordisk Sommarleir

Les meir om Nordisk Sommarleir her.

Medlem: kr 2200
Ikkje medlem: kr 3200

Deltakarar på Nordisk Sommarleir får gratis festivalpass til NORDLEK 2024.

Andre prisar

Overnatting på skule:
Pris pr. natt: kr 400
Pakke med madrass, pute og sovepose: kr 800

Bubil-camping:
Pris pr. vogn/bubil pr. natt: kr 500

T-skjorter: kr 200 pr. stk.

Pins/stemnemerke: kr 0 (maks 1 pr. deltakar)

Utflukter

Utflukter bestillar du i ein eigen portal levert av Arendal kommune: https://nordlek.gotobooking.io.

Du kan òg lese meir om utfluktene her på nordlek2024.no.

NB! Gotobooking finst berre på norsk, svensk og engelsk! For informasjon på finsk må du bruke nordlek2024.no.

Andre aktivitetar

Andre aktivitetar som krev påmelding/billett. Merk at du må ha dagspass/festivalpass for å delta på desse aktivitetane.

16. juli kl. 10-16: Instruktør- og spelmannssamling, kr 0
18. juli kl 17.30-01.00: Nordisk ball, kr 800
19. juli kl. 16-18: Veterantreff, kr 500

Betalingsinformasjon