NYTT! Dato for når prisane aukar er flytta frå 1. mars til 1. april!

Tevlingar

Tevlingsreglar og anna nyttig info

Det blir arrangert komposisjonstevling i samband med  NORDLEK 16.-21. juli 2024 i Arendal, Norge.

Tevlingsreglar

 • Maks. ein melodi pr. deltakar
 • Melodi med akkordar
 • Evt. tempo-opplysing
 • Maks. to stemmer og maks. to sider
 • Melodien skal kunne bli brukt som samspelsmelodi under NORDLEK 2024
 • Du kan òg sende med lydfil om du vil
 • Låta kan ikkje tidlegare ha vore spelt offentleg eller vore publisert

Tema

Årets tema er VALS. Alle bidrag skal vere i valsetakt.

Innsending av tevlingsbidrag

Både notar og evt. lydfil skal sendast inn pr. epost til folkmusikkutskottet.nordlek@gmail.com. Skriv i emnefeltet «Nordlekmelodi 2024»

Notane skal du sende i to (2) eksemplar i PDF-format:

 • Heilt anonym note utan noko namn på låt eller komponist
 • Med både låtnamn og dine kontaktopplysingar

Siste frist for innsending er 31 desember 2023.

Opphavsrett

Opphavsretten til melodien blir hos komponisten.

Du må sei ifrå om komposisjonen er meldt inn til Koda (Danmark), Teosto (Finland), STEF (Island), TONO (Norge) og/eller STIM (Sverige).

Forbundet Nordlek reserverer seg retten til å bruke og publisere dei tre vinnarlåtane i Nordlek-samanheng ved å dele ut kopiar på stemnet og legge notane ut på nettsidene sine.

Dommarar

Folkemusikkutskottet i Forbundet Nordlek er dommarar. Sjå kontaktlista under.

Premiering

Første, andre og tredjeplass i tevlinga får gratis gjennomgangsbillett til NORDLEK 2024 og skuleovernatting.

Vinnarane blir offentleggjort i april 2024.

Spørsmål? Ta kontakt!

Helen Eriksson, Sverige
musiclovers.sh@outlook.com
+46 70 541 78 72

Linnea Holmberg, Finland
linnea1975.lh@gmail.com
+358 40 558 2075

Arne Møller, Danmark
arne@miller2.dk
+45 20 33 27 38

Nina Byttingsmyr, Noreg
nina.byttingsmyr@outlook.com
+47 47 37 29 07

NORDLEK 2024 i Arendal arrangerer Nordisk meisterskap i dansespel.Hovudmålet i mønstringa er å få gode danseopplevingar som eit resultat av goddansemusikk og gode opplevingar for musikarane som resultat av den godekontakten med eit dansande publikum.

Sam Eydes plass, midt i Arendal sentrum, er sett av til mønstringa underheile festivalen. 

Her kan grupper og spelemannslag utfolde seg i god dansemusikk til eitlydhøyrt og danseglad publikum. Vi håper flest mogeleg ynskjer å bidra til godnordisk musikk desse kveldane i Arendal sentrum og ser på mønstringa som eiinngang til ein festival fylt med dans og musikk.

Tre dommarar dømer kvar kveld, og deltakarane blir vurdert etter eit dommarskjema.

Det er kvalifiseringar onsdag, torsdag og fredag.

Tre grupper/orkestre går vidare til finalen laurdag kveld.

Reglar:

 • Kvar gruppe/orkester må ha minimum 3 musikantar
 • Kvar gruppe speler inntil 50 minutter til dans under kvalifiseringsrunden
  Ved stor påmelding kan det bli aktuelt med noko redusert speletid og uttaking via innsending av lytteeksempel
 • Gruppene bør syne eit breitt repertoar

Kriterium for dømming:

 • Takt/rytme
 • Danseappell
 • Samspel og reinleik i spelet
 • Musikkglede og formidling
 • Slåtteval og arrangement
 • Oppbygging av danseøkta

Påmelding skjer via påmeldingsskjemaet til NORDLEK2024.

Siste frist for påmelding er 1. mai 2024.

Vinnarane får eit gåvekort på ein kursinstruktør til bruk for laget/gruppa i 2024 eller 2025.

Deltakarar i tevlinga kan velje å kjøpe spelmannspass i registreringsskjemaet, som er halv pris av ordinært festivalpass.


Kjøp billett og meld deg på tevlinga

Framsyningskappleiken er ei tevling for dansegrupper. Dei skal konkurrere i å lage den beste framsyninga av folkedans. Det blir gitt premiarar av både eit dommarpanel og ein folkejury

Tevlingsreglar

 • Minst 4 deltakarar (dansarar + musikarar)
 • Maks 12 minutt
 • Programmet skal fortelje noko om laget eller det lokalmiljøet gruppa kjem frå
 • Skal omfatte minst to ulike danseformar (eks. pardans+ringdans, rekkedans+songdans e.l.)
 • Dansane og musikken må tilhøyre nordisk tradisjon
 • Det er lov med anna innhald enn berre dans og musikk, anten som ramme eller innslag

Dommarane legg vekt på

 • innhaldet
 • dansekompetansen til utøvarane
 • naturleg danseglede i framsyninga
 • om framsyninga har eit klart mål
 • korleis gruppa bruker scena

Premiering

 • dei tre beste laga blir rangert
 • dommarane kan dele ut prisar til program som inneheld presentasjonar utover det vanlege, t.d. beste innslag frå barn, beste songinnslag, mest kreative musikkinnslag e.l.
 • dommarane gjev ei samla skriftleg dommarvurdering av tevlinga, med ein kort kommentar til kvar gruppe
 • ei tilfeldig utvald folkejury blir plukka ut til å kunne røyste på sin favoritt, og innslaget som får flest røyster vinn publikumsprisen.

Go'kar-tevling (go' kar er dialekt for god/sprek/flink kar) er ei uformell, men prestisjetung, tevling for go'karar og go'kvinner i alle aldre. Det blir fleire mindre tevlingar i m.a. hattespark, strekke kalveskinn og slinkompass. Meir konkret info om tevlinga kjem etterkvart.