Arrangement

Øving Island

17.7.24
17.7.24
9:00
10:00

Øving til nasjonal framsyning seinare på dagen.