Arrangement

Øving Grønland

18.7.24
18.7.24
10:00
11:00

Øving til nasjonal framsyning seinare på dagen.