Arrangement

Øving Færøyane

18.7.24
18.7.24
9:00
10:00

Øving til nasjonal framsyning seinare på dagen.